Zadnje novice

28.02.17

S 1.3.2017 se bo spremenila najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju. 

27.02.17

Datum 28. februar 2017 je za mnoge davčne zavezance zelo pomemben. Predvsem za tiste davčne zavezance, ki so v letu 2016 dosegali dohodke iz kapitala (obresti, dividende, odsvojitev vrednostnih papirjev ter investicijskih kuponov), iz oddajanja premoženja v najem ter dosegali dobiček pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov.

06.02.17

S 1.1.2017 se je spremenila davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb in znaša 19 %. Zaradi navedene spremembe je potrebno pri davčnem obračunu DDPO za leto 2016 davek izračunati po stopnji 17 %, medtem ko je pri višini akontacije za tekoče leto 2017 potrebno upoštevati novo davčno stopnjo 19 %. Vendar  višina akontacij za januar 2017 ( plačilo 10.2.20117 ) in februar 2017 ( plačilo 10.3.2017 ) ostajata nespremenjeni.