Zadnje novice

22.11.17

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate.

14.11.17

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo do 31.12.2017 poročati o podeljenih štipendijah za šolsko leto 2017/2018. Aplikacija za poročanje je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

13.11.17

Upravno sodišče RS je ugotovilo, da je starost 26 let predpisana kot starostna meja za sklenitev pogodbe oziroma za prvo zaposlitev za nedoločen čas, in ne tudi kot (absolutna) starostna meja oziroma starost zavarovanca za uveljavljanje vračila prispevkov.