Zadnje novice

06.02.17

S 1.1.2017 se je spremenila davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb in znaša 19 %. Zaradi navedene spremembe je potrebno pri davčnem obračunu DDPO za leto 2016 davek izračunati po stopnji 17 %, medtem ko je pri višini akontacije za tekoče leto 2017 potrebno upoštevati novo davčno stopnjo 19 %. Vendar  višina akontacij za januar 2017 ( plačilo 10.2.20117 ) in februar 2017 ( plačilo 10.3.2017 ) ostajata nespremenjeni.

06.02.17

Davčni zavezanci, ki so rezidenti Slovenije in prejemajo redni mesečni dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino iz tujine, morajo pri davčnem organu vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine.

05.02.17

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je izdala mobilno aplikacijo Računovodski izračuni.