Zadnje novice

17.01.17

Finančna uprava je v eDavkih omogočila vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2016. Vpogled je možen do 31.1.2017.

16.01.17

Vsi davčni zavezanci imajo možnost uveljavljanja olajšav za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Investicijska olajšava je določena v 55. a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ( ZDDPO-2 ) in v 66. a členu Zakona o dohodnini ( ZDoh-2 ).

15.01.17

Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2017.