Zadnje novice

01.12.20

S sprejetjem ZIUOPDVE, ki je začel veljati 28.11.2020, imajo pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najkasneje do 1.septembra 2020 možnost uveljavljanja pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

02.11.20

Delodajalci imajo od 1.10.2020 dalje možnost povračila nadomestila plače za delavce, ki so ali na začasnem čakanju na delo ali imajo odrejeno karanteno ali ne morejo na delo zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok.

02.11.20

Z dnem 24.10.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ( ZZUOOP ), ki omogoča delavcu da do tri zaporedne delovne dni in največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu koristi pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila. pravica velja od 24.10 do 31.12.2020.

Svetovalni forum

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17