POSOJILO

4 odgovora / 0 nov-i-ih
Zadnja objava
Kevez
POSOJILO

Pozdravljeni!
Našemu zaposlenemu bi dali dolgoročno (stanovanjsko) posojilo v višini 50.000€, rok odplačevanja 10 let. Zaposleni je sin lastnikov podjetja. Kot podlago za obračun obresti smo nameravali vzeti enega od amortizacijskih načrtov stanovanjih kreditov za mlade, kot jih nudijo naše banke. Obroke bi mu potem mesečno trgali pri plači (skladno z izbranim am.načrtom). Je pri tem kaj spornega? Bi moral direktor sprejeti kakšen sklep o odobritvi kredita? Naj pogodbo overimo pri notarju? Vnaprej hvala za odgovor in nasvet.

Tamara Taxa

Pozdravljeni,

če je obrestna mera, ki jo boste zaračunali za posojilo, enaka ali višja od priznane obrestne mere, ki jo določi minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami (5. odstavek 43. člena ZDOH-2), potem ni nič spornega. Podpisana posojilna pogodba je dovolj.

Lep pozdrav

Tamara

Kevez

Hvala za pojasnilo. Kaj pa ročnost? Posojilo bi dali za 10 let. Tudi pri tem ni nič spornega? 

Tamara Taxa

Pozdravljeni,

V sami ročnosti ni nič spornega. Glede na ročnost mora biti minimalna obrestna mera ustrezno povečana (glej pravilnik o priznani obrestni meri). Višina obrestne mere za posojilo je v vašem primeru zelo verjetno višja od priznane obrestne mera, tako da glede tega verjeno ni problema. Pazite tudi kako je pogodba sestavljena. Iz nje mora biti razvidna ročnost oziroma trajanje posojilne pogodbe, opredeljen terminski plan vračila, način izračuna obresti in seveda posojilo se mora v skladu s pogodbo tudi vračati. Amortizacijski načrt naj bo del pogodbe, prav tako si shranite tudi izračune banke, zaradi dokazila o trenutnih tržnih obrestnih merah.

Lep pozdrav

Tamara

Teme na forumu

:: Služeno vozilo 24.05.2021 - 15:20

:: OSNOVA ZA BOLNIŠKO 25.05.2021 - 10:17

:: Dopust 18.05.2021 - 08:09

:: OSNOVA ZA BOLNIŠKO 25.05.2021 - 10:17

:: Dopust 18.05.2021 - 08:09

:: Služeno vozilo 24.05.2021 - 15:20

:: OSNOVA ZA BOLNIŠKO 25.05.2021 - 10:17

:: Služeno vozilo 24.05.2021 - 15:20

:: Dopust 18.05.2021 - 08:09