Kakšni so pogoji, da se davčni zavezanec identificira za namene DDV

Davčni zavezanec mora izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

  • je v zadnjih 12 mesecih presegel oz. je verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa in se je identificiral na namene DDV,
  • dobavlja blago in storitve v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, od višine 7.500 evrov skupnega dohodka te dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto (davčni organ mu izda identifikacijsko številko za DDV po uradni dolžnosti),
  • na ozemlju Slovenije opravi pridobitev blaga zaradi njegovih transakcij, ki so povezane z opravljanjem dejavnosti zunaj Slovenije,
  • davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki pridobiva blago znotraj Unije, skupni znesek njegovih pridobitev v tekočem koledarskem letu pa preseže 10.000 evrov oz. se je prostovoljno odločil za obračunavanje DDV,
  • davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev in
  • vsak davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, katerima se opravijo storitve iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. (VIR Durs)
Skupina: 

Teme na forumu

:: ŠOLNINA 04.01.2023 - 09:13

:: TOPLOTNA ČRPALKA 14.11.2022 - 16:11

:: PRODAJA OD 18.10.2022 - 13:45

Ni tem na forumu!

:: ZAVAROVANJE DELAVCEV 09.01.2023 - 11:52

:: ŠOLNINA 04.01.2023 - 09:13

:: TOPLOTNA ČRPALKA 14.11.2022 - 16:11