POSOJILO

3 odgovora / 0 nov-i-ih
Zadnja objava
Kevez
POSOJILO

Pozdravljeni!
Našemu zaposlenemu bi dali dolgoročno (stanovanjsko) posojilo v višini 50.000€, rok odplačevanja 10 let. Zaposleni je sin lastnikov podjetja. Kot podlago za obračun obresti smo nameravali vzeti enega od amortizacijskih načrtov stanovanjih kreditov za mlade, kot jih nudijo naše banke. Obroke bi mu potem mesečno trgali pri plači (skladno z izbranim am.načrtom). Je pri tem kaj spornega? Bi moral direktor sprejeti kakšen sklep o odobritvi kredita? Naj pogodbo overimo pri notarju? Vnaprej hvala za odgovor in nasvet.

Tamara Taxa

Pozdravljeni,

če je obrestna mera, ki jo boste zaračunali za posojilo, enaka ali višja od priznane obrestne mere, ki jo določi minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami (5. odstavek 43. člena ZDOH-2), potem ni nič spornega. Podpisana posojilna pogodba je dovolj.

Lep pozdrav

Tamara

Kevez

Hvala za pojasnilo. Kaj pa ročnost? Posojilo bi dali za 10 let. Tudi pri tem ni nič spornega?