DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV – SPREMEMBA STALIŠČA RAZLAGE 5. ČLENA ZDavPR

Finančna uprava je spremenila stališče glede razlage 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov ( UR. List št. 57/15 in 69/17 ). Sprememba se nanaša na zaporedje številčenja gotovinski in negotovinskih računov.

Do sedaj je veljalo, da so bili lahko gotovinski in negotovinski računi izdani v istem zaporedju ( so se številčili v enakem zaporedju ) in v potrjevanje so se lahko pošiljali samo gotovinski računi, saj brezgotovinskih ni bilo potrebno obvezno potrjevati.

S spremembo stališča pa bo potrebno ob istem zaporedju, torej izdajamo gotovinske in negotovinske račune pod istimi zaporednimi številkami, obvezno v davčno potrjevanje pošiljati  vse račune, tako gotovinske kot negotovinske. Če zavezanec tega ne bo želel, bo moral s svojim programerjem uskladiti različno številčenje za gotovinske in za negotovinske račune. Gotovinske račune bo potrebno obvezno davčno potrjevati, negotovinskih pa ne.

S spremembo stališča bo Finančna uprava ugotavljala neskladja in nepravilnosti v dinamiki izdajanja računov ter morebitne vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.

 

Več o tem si lahko preberete v spremenjenem odgovoru Finančne uprave na odgovorjeno vprašanje št. 165, ki ga je pripravila v dokumentu Davčno potrjevanje računov, ki ga najdete na tej povezavi.