Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1.3.2019 dalje

Za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja je od 1.3.2019 do 31.12.2019 potrebno upoštevati novo najnižjo osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, ki znaša 941,67 eur.

To predstavlja 56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2.

Več si lahko prebetere na tej povezavi.

Teme na forumu

:: CARINA 20.09.2019 - 15:53

:: prekršek po 136.č.zdr-1 18.09.2019 - 10:20

:: plačilne liste 10.09.2019 - 12:16

:: CARINA 20.09.2019 - 15:53

:: prekršek po 136.č.zdr-1 18.09.2019 - 10:20

:: plačilne liste 10.09.2019 - 12:16