SPREMEMBE ZAKONOV ZARADI SPREMEMBE DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ( ZDoh-2U in ZPIZ-2F )

V Uradnem listu št. 28 z dne 3.5.2019 so bile objavljene spremembe Zakona o dohodnini in pa spremembe Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki davčno razbremenjujeta izplačilo regresa za letni dopust.

V Zakonu o dohodnini se spremembe nanašajo na 41. člen , 44. člen, 109. člen  in  127. člen. Po novem se regres za letni dopust ne všteva več v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, prav tako se zaradi tega ne všteva v letno davčno osnovo. Če je regres za letni dopust za leto 2019 že bil izplačando uveljavitve te spremembe, se do višine 100 % povprečne mesečne plače ne bo všteval v davčno osnovo in bo FURS akontacijo dohodnine, ki je bila odtegnjena pred uveljavitvijo te spremembe vrnil zavezancu po uradni dolžnosti na podlagi posebne odločbe davčnega organa.

Zaradi spremembe Zakona o dohodnini je bila sprejeta tudi sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Več o sami spremembi členov obeh Zakonov in spremembi REK obrazcev najdete na tej povezavi.