MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

Zaradi spremembe in objave letne povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 eur, se je spremenila minimalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju. Do spremembe je prišlo tudi zaradi 1.odstavka 410. člena ZPIZ-2. S 1.1.2020 se je spremenil tudi odstotek in ta v letu 2020 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Tako minimalna osnova od 1.3.2020 do 31.12.2020  znaša 1.017,23 eur. Do sedaj, od 1.1.2020 do 28.2.2020, pa je znašala 975,30 eur.