OBVEZEN VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

V Uradnem listu številka 18/2021 z dne 9.2.2021 je bila objavljena sprememba Zakona o gospodarskih družbah, v kateri je bilo sprejeto, da morajo družbe ob vpisu v Poslovni register Slovenije navesti elektronski naslov družbe.

Obstoječe družbe morajo elektronski naslov v register sporočiti najkasneje do 24.2.2022, torej v enem letu od uveljavitve zakona.

Elektronski naslov družbe s to spremembo postaja javen podatek, ki bo objavljen na spletni strani Ajpes in dostopen vsem v Poslovnem registru Slovenije.

Ajpes je na svoji spletni strani navedel načine, kako lahko družba sporoči podatek o elektronskem naslovu. Povezavo pa lahko najdete tukaj.

Teme na forumu