POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA ZA LETO 2022

S spremembo povprečne mesečne bruto plače se spremenijo najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost ter minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2023.

Delodajalci bodo morali pri obračunu plače za mesec februar 2023 upoštevati najnižjo osnovo za obračun prispevkov, ki se iz 1.181,75 eur spremeni na 1.214,35 eur.

Samostojni podjetniki pa bodo v letu 2023 plačevali minimalne prispevke od 60 % zadnje znane povprečne letne plače, torej od osnove 1.214,35 eur. Sprememba velja za prispevke od februarja 2023 dalje, v plačilo pa bodo zapadli 20.3.2023.