OBVEZNOST PRIJAVE TUJIH DOHODKOV IN PLAČILNIH RAČUNOV IZ TUJINE

Finančna uprava Republike Slovenije bo iz tujine do 30.6.2017 prejela podatke o dohodkih iz zaposlitve, plačilih direktorjem, pokojninah, lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočih dohodkih ter produktih življenjskih zavarovanj. Do 30.9.2017 pa bo prejela podatke o finančnih računih v tujini, obrestih, dividendah in bruto iztržkih/odkupih, ki so bili doseženi in pripisani na račun.

Zaradi navedene pridobitve podatkov pozivajo vse davčne zavezance, da sami pravočasno prijavijo dohodke in račune iz tujine in se s tem izognejo kazni. Dohodke iz tujine so dolžni zavezanci poročati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine oziroma ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Če le tega niso prejeli, pa morajo zavezanci oddati letno napoved za odmero dohodnine do 31.7. tekočega leta za prejšnje leto.

Več o sami prijavi in potrebnih obrazcih pa na spletni strani FURSa.

Teme na forumu

:: sodni spor 26.01.2021 - 11:33

:: POSLOVNA USPEŠNOST 22.01.2021 - 17:42

:: PRIHODKI 22.01.2021 - 13:36

:: upad prometa 25.01.2021 - 13:24

:: PRIHODKI 22.01.2021 - 13:36

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: sodni spor 26.01.2021 - 11:33

:: upad prometa 25.01.2021 - 13:24

:: POSLOVNA USPEŠNOST 22.01.2021 - 17:42