PREDIZPOLNJENI OBRAČUNI PRISPEVKOV ZA KMETE PO 1.1.2018

Zaradi sprememb Zakona o davčnem postopku ( ZDavP-2J) bodo kmetje v portal eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec dobili vložen preizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost ( POPSV).

Finančna uprava RS bo od 1. januarja 2018 dalje preko portala eDavki vročala predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost tudi kmetom, kot velja že od leta 2017 za samostojne osebe in družbenike. Prvi predizpolnjen obračun prispevkov se bo nanašal na mesec januar 2018, torej bo vložen v eDavke najpozneje do 10. februarja 2018. Kmetje bodo morali sami izpolniti plačilne naloge in jih najkasneje do 20. v mesecu poravnati na transakcijske račune, ki bodo navedeni na obračunu prispevkov ( POPSV).

Zaradi navedene spremembe si bo morala večina kmetov ali priskrbeti digitalno potrdilo ali določiti pooblaščenca, ki bo to opravil namesto njih. Finančna uprava zato poziva vse kmete, da si to uredijo čim prej.

Novico o spremembi je objavila Finančna Uprava in je v celoti dostopna  na tej povezavi.

Teme na forumu

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24