PRAVILNIK O VRAČILU DELA PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA PRVO ZAPOSLITEV - SPREMEMBA

V Uradnem listu št. 47/2017 z dne 1.9.2017 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev. V Pravilniku o spremembah Pravilnika sta črtana dva člena in sicer 5. in 6. člen. Pravilnik je bil sprejet na podlagi 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), po katerem lahko delodajalci zahtevajo vračilo dela pripevkov.

V 5. členu je bilo napisano, da so do vračila prispevkov upravičeni delodajalci, ki zaposlijo osebo, ki še ni dopolnila 26. let starosti, tudi za mesec, v katerem zavarovanec dopolni 26. let, v 6. členu pa, da so do vračila dela prispevkov upravičene matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti tudi za mesec, v katerem otrok dopolni tri leta starosti.

S to spremembo sta se spremenila oziroma prenehala veljati dva pogoja, ki ju je moral delodajalec pri vračilu dela prispevkov ob prvi zaposlitvi za nedoločen čas upoštevati. 

Povezavo do Uradnega lista, kjer je objavljena sprememba Pravilnika najdete tukaj.