VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V SLOVENIJI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

Davčni zavezanci s sedežem v Sloveniji imajo pravico do vračila DDV v drugi državi EU. Do vračila je upravičen davčni zavezanec, ki najkasneje do 30. septembra po poteku koledarske leta, v katerem je bil DDV zaračunan, preko sistema eDavki vloži zahtevek za vračilo. Vračilo je možno tudi med letom, ko se sicer lahko vlagajo trimesečni zahtevki.

Davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV in sicer za:

  1. nakupe blaga in storitev, za katere so bili v obdobju vračila izdani računi, pod pogojem, da je obveznost obračuna DDV nastala pred ali ob izdaji računa, oziroma za katere je obveznost obračuna DDV nastala v obdobju vračila pod pogojem, da je bil račun izdan pred nastankom obveznosti obračuna davka;
  2. uvoz blaga v obdobju vračila;
  3. račune ali uvozne listine, ki niso bile sestavni del prejšnjih zahtevkov za vračilo in se nanašajo na transakcije, končane v zadevnem koledarskem letu.

Zahtevek lahko davčni zavezanec vloži ali za celo leto ali pa za obdobje daljše od treh mesecev. V primeru zahtevka, ki se nanaša na obdobje enega leta, znesek DDV ne sme biti nižji od 50 evrov, ob oddaji zahtevka na tri mesece pa znesek DDV ne sme biti nižji od 400 evrov.

Velja pa še opozoriti, da je potrebno k zahtevku predložiti tudi dokazila, ki pa so odvisna od zakonodaje posamezne države.

Natančni pogoji za vračilo DDV in zahtevana dokazila so natančno opisana v Direktivi Sveta 2008/9/ES, ki jo najdete na tej povezavi.

Teme na forumu

:: sodni spor 26.01.2021 - 11:33

:: POSLOVNA USPEŠNOST 22.01.2021 - 17:42

:: PRIHODKI 22.01.2021 - 13:36

:: upad prometa 25.01.2021 - 13:24

:: PRIHODKI 22.01.2021 - 13:36

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: sodni spor 26.01.2021 - 11:33

:: upad prometa 25.01.2021 - 13:24

:: POSLOVNA USPEŠNOST 22.01.2021 - 17:42