NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

V skladu z določbo 410. člena ZPIZ-2 je za izplačila prejemkov iz delovnega razmerja od 1.1.2018 dalje določena nova najnižja zavarovalna osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju in znaša 855,72 eur. To je  54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur. 

Zaradi spremembe povprečne plače preteklega leta ( znana bo povprečna plača za leto 2017 ) pa bo od 1.3.2018 dalje določena nova najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju.

Več o tem lahko preberite na spletni strani FURS.

Teme na forumu

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24