NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

V skladu z določbo 410. člena ZPIZ-2 je za izplačila prejemkov iz delovnega razmerja od 1.1.2018 dalje določena nova najnižja zavarovalna osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju in znaša 855,72 eur. To je  54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur. 

Zaradi spremembe povprečne plače preteklega leta ( znana bo povprečna plača za leto 2017 ) pa bo od 1.3.2018 dalje določena nova najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju.

Več o tem lahko preberite na spletni strani FURS.

Teme na forumu

:: Blagajna 18.01.2018 - 17:38

:: Storitve 12.01.2018 - 09:56

:: Subvencija za samozaposlitev 10.01.2018 - 11:24

:: Božičnica 22.01.2018 - 06:22

:: Izplačilo zavarovalnine 10.01.2018 - 15:58

:: Blagajna 18.01.2018 - 17:38

:: Božičnica 22.01.2018 - 06:22

:: Blagajna 18.01.2018 - 17:38

:: Storitve 12.01.2018 - 09:56