SPREMEMBA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU – SANKCIONIRANJE ZARADI NEIZPLAČILA PLAČ

S 1.1.2018 je začel veljati nov 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-2E) je bil objavljen v Uradnem listu številka 65/2017 dne 20.11.2017. Nov 134.a člen se nanaša na tiste delodajalce, ki ne izplačujejo dohodkov iz delovnega razmerja.

Delodajalci, ki zaposlujejo delavce, morajo v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, najkasneje do 18. v mesecu za prejšnji mesec izplačati plačo in Finančni upravi predložiti REK obrazce.

Če tega ne bodo storili, bo po 1.1.2018, zaradi novega 134.a člena ZPIZ-2, Zavod v roku 30 dneh po prejemu podatkov od Finančne uprave, iz katerih je razvidno, da obračun davčnega odtegljaja ni bil predložen, posredoval obvestilo delodajalcu, da ni predložil obračuna davčnega odtegljaja. Obvestilo bo Zavod posredoval tudi Finančni upravi in Inšpektoratu za delo.

S sprejetjem novega 134. a člena ZPIZ-2 pa lahko Finančna uprava v okviru davčnega nadzora, ki ureja davčni postopek, ugotovi, da delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, ker ni izplačal plače. V tem primeru lahko izreče globo v višini 3.000 do 20.000 eur za delodajalce, od 1.500 do 8.000 eur za manjšega delodajalca (pravna oseba, samostojni podjetnik), od 450 do 1.200 eur lahko kaznuje delodajalca posameznika, od 450 do 2.000 eur pa odgovorno osebo delodajalca pravne osebe.

V februarju bodo uslužbenci Finančne uprave na terenu izvajali nadzor delodajalcev, ki ne izplačujejo plač. Pri tem bodo preverjali ali REK obrazcev niso oddali, ker plače dejansko niso bile izplačane ali pa so delavci plačo prejeli, prispevki pa niso bili obračunani in plačani.

 

Povezavo do Uradnega lista najdete tukaj, povezava do novice, ki jo je objavila Finančna uprava pa je tukaj.

Teme na forumu

:: Sklep višja sila 26.01.2021 - 13:32

:: sodni spor 26.01.2021 - 11:33

:: POSLOVNA USPEŠNOST 22.01.2021 - 17:42

:: upad prometa 25.01.2021 - 13:24

:: PRIHODKI 22.01.2021 - 13:36

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: Sklep višja sila 26.01.2021 - 13:32

:: sodni spor 26.01.2021 - 11:33

:: upad prometa 25.01.2021 - 13:24