AKTIVNI DO UPOKOJITVE - NOVO JAVNO POVABILO

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Z njim želijo 1.272 brezposelnim osebam ohraniti zaposlitev vsaj do upokijitve, saj je javno povabilo namenjeno starejšim osebam, ki so dopolnile 58 let ali več in ki so brezposelne.

Delodajalec za zaposlitev take osebe za polni delovni čas prejme subvencijo v višini 11.000 eur. Delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za nedoločen čas, Zavod za zaposlovanje pa jo spremlja vsaj 24 mesecev.

Več informacij najdete na tej povezavi.