AKTIVNI DO UPOKOJITVE - NOVO JAVNO POVABILO

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Z njim želijo 1.272 brezposelnim osebam ohraniti zaposlitev vsaj do upokijitve, saj je javno povabilo namenjeno starejšim osebam, ki so dopolnile 58 let ali več in ki so brezposelne.

Delodajalec za zaposlitev take osebe za polni delovni čas prejme subvencijo v višini 11.000 eur. Delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za nedoločen čas, Zavod za zaposlovanje pa jo spremlja vsaj 24 mesecev.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Teme na forumu

:: plačilo dopusta 18.01.2019 - 08:01

:: minimalna plača po novem 16.01.2019 - 09:48

:: Pogodbe 15.01.2019 - 11:01

:: plačilo dopusta 18.01.2019 - 08:01

:: Odpis obveznosti 17.01.2019 - 15:47

:: minimalna plača po novem 16.01.2019 - 09:48

:: plačilo dopusta 18.01.2019 - 08:01

:: Odpis obveznosti 17.01.2019 - 15:47

:: minimalna plača po novem 16.01.2019 - 09:48