UPORABA OSEBNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Samostojni podjetniki, ki pri opravljanju svoje dejavnosti za opravljanje plačilnega prometa uporabljajo osebne transakcijske račune, morajo svoji banki to tudi sporočiti ( 192. člen ZPlaSSIED ). Banki morajo podatke sporočiti zaradi javne objave v registru transakcijskih računov, ki ga vodi Ajpes. 

Novico je objavil Ajpes na svoji spletni strani, povezavo do nje pa najdete tukaj.