Novice

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE ČLANE ZA LETO 2022

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane lahko oddate do 6.2.2023 v papirni obliki oziroma do 20.2.2023 preko eDavkov.

POROČANJE VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV DO 31.12.2022

Vsi izplačevalci dohodkov, ki med letom pri svojih zaposlenih delavci upoštevajo mesečno olajšavo za vzdrževane družinske člane, morajo do 31.12.2022 preko portala eDavki oddati datoteko s kontrolnimi podatki imenovano VIRVDC.

POROČANJE ŠTIPENDIJ DO 31.12.2022

Vsi, ki izplačujejo štipendije morajo do 31. december 2022 poročati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad republike Slovenije.

SPREMEMBE POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

Od 1.7.2022 dalje veljajo novi najvišji zneski povračil stroškov prevoza na delo v višini 0,21 eur za vsak polni kilometer, od 1.9.2022 dalje pa novi najvišji zneski prehrane med delom v višini 7,96 eur.

NAJNIŽJA URNA POSTAVKA ZA UPOKOJENCE - SPREMEMBA

Od 5.5.2022 dalje je v veljavo stopila novela Zakona o urejanju trga dela ( ZUTD-G ). Z njeno uveljavitvijo se je spremenila najnižja urna postavka za upokojenca na 6,17 eur bruto.

Strani

Teme na forumu

:: ŠOLNINA 04.01.2023 - 09:13

:: TOPLOTNA ČRPALKA 14.11.2022 - 16:11

:: PRODAJA OD 18.10.2022 - 13:45

Ni tem na forumu!

:: ZAVAROVANJE DELAVCEV 09.01.2023 - 11:52

:: ŠOLNINA 04.01.2023 - 09:13

:: TOPLOTNA ČRPALKA 14.11.2022 - 16:11