KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (KPOP) SE Z 31. 12. 2019 PRENEHA UPORABLJATI

KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati. Po tem datumu in do 31. 12. 2019 so se uporabljale določbe normativnega dela pogodbe (od 19. do 81. člena), ki so urejale delovni čas, letni dopust, plače itd.). Delodajalci, ki želijo tudi po 31. 12. 2019 ohraniti pravice delavcev na takšni ravni, kot jih je doslej določala KPOP, morajo s 1. 1. 2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih ali sklep delodajalca.