MINIMALNA PLAČA OD 1. 1. 2020 DALJE

Višino minimalne plače določa Zakon o minimalni plači (ZMinP). Od vseh elementov miniminalne plače je z vidika delodajalca in delavca pomembna osnovna plača. Od nje se namreč obračunavajo dodatki za nadurno delo, nočno delo, praznično delo, nedeljsko delo, izmensko delo, popoldansko delo, dodatek na delovno dobo itd.

Višina osnovne plače delavca je odvisna od tega, ali delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti. Če ga ne zavezuje, potem mora biti osnovna plača delavca v pogodbi o zaposlitvi določena vsaj v višini minimalne plače. Osnova za obračun dodatkov pa je minimalna plača. Če delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, pa mora biti osnovna plača delavca v pogodbi o zaposlitvi določena vsaj v višini osnovne plače ustreznega tarifnega razreda. Osnova za obračun dodatkov je tako osnovna plača ustreznega tarifnega razreda oziroma osnovna plača, določena v pogodbi o zaposlitvi.

Za izplačilo plače za delo, opravljeno od januarja 2020 dalje, je pomembno, da se iz minimalne plače izvzamejo vsi dodatki. Minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2020, bo znašala 940,58 EUR.