Novice

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE OD OKTOBRA 2020 DALJE

Delodajalci imajo od 1.10.2020 dalje možnost povračila nadomestila plače za delavce, ki so ali na začasnem čakanju na delo ali imajo odrejeno karanteno ali ne morejo na delo zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok.

NOVA PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI ( 3 DNI )

Z dnem 24.10.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ( ZZUOOP ), ki omogoča delavcu da do tri zaporedne delovne dni in največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu koristi pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila. pravica velja od 24.10 do 31.12.2020.

MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

S 1.3.2020 se je spremenila minimalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, ki sedaj znaša 1.017,23 eur.

MINIMALNA ZAVAROVALNA OSNOVA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

S 1.3.2020 se je spremenila minimalna osnova za prispevke samozaposlenih, ki znaša 1.052,30 eur.

OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE - PREKO E-DAVKOV DO 20.2.2020

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane lahko preko eDavkov oddate še do 20.2.2020.

Strani