Novice

NOVO JAVNO POVABILO – SPODBUDE ZA TRAJNO ZAPOSLOVANJE MLADIH

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo – Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. S povabilom omogočajo delodajalcem subvencijo v višini 5.000 eur.

OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

S 1.3.2017 se bo spremenila najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju. 

KDO MORA DO 28. FEBRUARJA ODDATI NAPOVED ?

Datum 28. februar 2017 je za mnoge davčne zavezance zelo pomemben. Predvsem za tiste davčne zavezance, ki so v letu 2016 dosegali dohodke iz kapitala (obresti, dividende, odsvojitev vrednostnih papirjev ter investicijskih kuponov), iz oddajanja premoženja v najem ter dosegali dobiček pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov.

SPREMEMBA STOPNJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - akontacije za januar in februar 2017

S 1.1.2017 se je spremenila davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb in znaša 19 %. Zaradi navedene spremembe je potrebno pri davčnem obračunu DDPO za leto 2016 davek izračunati po stopnji 17 %, medtem ko je pri višini akontacije za tekoče leto 2017 potrebno upoštevati novo davčno stopnjo 19 %. Vendar  višina akontacij za januar 2017 ( plačilo 10.2.20117 ) in februar 2017 ( plačilo 10.3.2017 ) ostajata nespremenjeni.

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE ZA ZAVEZANCE, KI SO PREJEMNIKI DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA ALI POKOJNINE IZ TUJINE

Davčni zavezanci, ki so rezidenti Slovenije in prejemajo redni mesečni dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino iz tujine, morajo pri davčnem organu vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine.

Strani

Teme na forumu

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24