Novice

SPREMEMBA STOPNJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - akontacije za januar in februar 2017

S 1.1.2017 se je spremenila davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb in znaša 19 %. Zaradi navedene spremembe je potrebno pri davčnem obračunu DDPO za leto 2016 davek izračunati po stopnji 17 %, medtem ko je pri višini akontacije za tekoče leto 2017 potrebno upoštevati novo davčno stopnjo 19 %. Vendar  višina akontacij za januar 2017 ( plačilo 10.2.20117 ) in februar 2017 ( plačilo 10.3.2017 ) ostajata nespremenjeni.

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE ZA ZAVEZANCE, KI SO PREJEMNIKI DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA ALI POKOJNINE IZ TUJINE

Davčni zavezanci, ki so rezidenti Slovenije in prejemajo redni mesečni dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino iz tujine, morajo pri davčnem organu vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine.

Preračunavanje najpogostejših poslovnih stroškov vedno na dlani

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je izdala mobilno aplikacijo Računovodski izračuni.

PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Finančna uprava bo za mesec januar 2017 prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike. Tega bo odložila v sistem eDavki do 10.2.2017.

SPREMEMBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA DDV-O

Finančna uprava je na vstopnem portalu eDavki objavila novico glede spremembe davčnih obdobij vsem davčnim zavezancev. Sprememba davčnega obdobja se nanaša na obrazec DDV-O.

Strani