Novice

Minimalna plača višja za 1,8%

V letu 2017 bo minimalna plača znašala 804,96 evrov, medtem ko je v letu 2016 ta znašala 790,73 evrov.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

Vlogo vložijo zavezanci, ki v letu 2016 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ter tisti zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, želijo pa spremeniti podatke.

PREDLOŽITEV OBRAČUNA PAVŠALNEGA NADOMESTILA ZA LETO 2016

Vsi, ki so imeli v letu 2016 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila ( 8 % ) na podlagi pridobljenega dovoljenja, morajo do 31.1.2017 za leto 2016 predložiti v eDavkih obračun pavšalnega nadomestila.

VPOGLED V PODATKE ZA ODMERO DOHODNINE 2016

Finančna uprava je v eDavkih omogočila vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2016. Vpogled je možen do 31.1.2017.

OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE

Vsi davčni zavezanci imajo možnost uveljavljanja olajšav za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Investicijska olajšava je določena v 55. a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ( ZDDPO-2 ) in v 66. a členu Zakona o dohodnini ( ZDoh-2 ).

Strani