Novice

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2017.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. december 2016, znaša 8 odstotkov.

Prazničen urnik

Kot vsako leto bo tudi letos delovanje Spletne Taxe med prazniki malo okrnjeno. Svetovalci se odpravljamo na oddih in se vračamo 3. 1. 2017. Na vsa vprašanja bomo odgovorili takrat.

VPLIV SPREMEMB ZAKONA O DOHODNINI NA PLAČO

Zaradi sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile objavljene v Ur. listu 63/2016 dne 7.10.2016, smo pripravili primerjavo izračuna plače iz katerega je razvidno, kakšen vpliv ima sprememba na višino plače.

KONTROLNI PODATKI ZA LETO 2016

Finančna uprava Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila obvestilo glede oddaje kontrolnih podatkov za leto 2016.

Strani