Novice

PREDLOŽITEV OBRAČUNA PAVŠALNEGA NADOMESTILA ZA LETO 2016

Vsi, ki so imeli v letu 2016 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila ( 8 % ) na podlagi pridobljenega dovoljenja, morajo do 31.1.2017 za leto 2016 predložiti v eDavkih obračun pavšalnega nadomestila.

VPOGLED V PODATKE ZA ODMERO DOHODNINE 2016

Finančna uprava je v eDavkih omogočila vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2016. Vpogled je možen do 31.1.2017.

OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE

Vsi davčni zavezanci imajo možnost uveljavljanja olajšav za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Investicijska olajšava je določena v 55. a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ( ZDDPO-2 ) in v 66. a členu Zakona o dohodnini ( ZDoh-2 ).

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2017.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. december 2016, znaša 8 odstotkov.

Strani

Teme na forumu

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: Delovna uspešnost 12.01.2021 - 10:17

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: Obdavčljiv prihodek 20.01.2021 - 14:58

:: OBRAČUN DDV 19.01.2021 - 17:00

:: upad prometa 12.01.2021 - 15:24