Novice

SPREMEMNJENA VIŠINA DNEVNIC NA SLUŽBENEM POTOVANJU

Dne 13.12.2019 je bila v Uradnem listu št. 76/2019 objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba se nanaša na zaposlene v javni upravi, vendar se v delu, ki se nanaša na spremembo višine dnevnic uporablja tudi v gospodarstvu.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša nov Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, se nanaša na omejitev zmanjšanja davčne osnove.

SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

Izpostavili bomo samo najpomembnejše spremembe.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) IN PRAVILNIKA O IZVAJANJU TEGA ZAKONA

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost prinašajo več novosti na področju skladiščenja na daljavo, uvajajo nove pogoje za oprostitev DDV pri dobavah v drugo državo članic in novo stopnjo DDV, ter urejajo zaporedne dobave blaga med državami članicami. Pripravili smo kratek pregled novosti.

UVEDBA ELEKTRONSKIH BOLNIŠKIH LISTOV

Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bodo več tiskali. Delodajalci bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020 dostopajo preko portala SPOT (eVEM).

Strani

Teme na forumu

:: Služeno vozilo 24.05.2021 - 15:20

:: OSNOVA ZA BOLNIŠKO 25.05.2021 - 10:17

:: Dopust 18.05.2021 - 08:09

:: OSNOVA ZA BOLNIŠKO 25.05.2021 - 10:17

:: Dopust 18.05.2021 - 08:09

:: Služeno vozilo 24.05.2021 - 15:20

:: OSNOVA ZA BOLNIŠKO 25.05.2021 - 10:17

:: Služeno vozilo 24.05.2021 - 15:20

:: Dopust 18.05.2021 - 08:09