Novice

VPOGLED V PODATKE ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2020

V portalu eDavki je možnost vpogleda v podatke za odmero dohodnine za leto 2020. Vpogled je mogoč do 1.2.2021.

POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

S sprejetjem ZIUOPDVE, ki je začel veljati 28.11.2020, imajo pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najkasneje do 1.septembra 2020 možnost uveljavljanja pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE OD OKTOBRA 2020 DALJE

Delodajalci imajo od 1.10.2020 dalje možnost povračila nadomestila plače za delavce, ki so ali na začasnem čakanju na delo ali imajo odrejeno karanteno ali ne morejo na delo zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok.

NOVA PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI ( 3 DNI )

Z dnem 24.10.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ( ZZUOOP ), ki omogoča delavcu da do tri zaporedne delovne dni in največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu koristi pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila. pravica velja od 24.10 do 31.12.2020.

MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

S 1.3.2020 se je spremenila minimalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, ki sedaj znaša 1.017,23 eur.

Strani