Novice

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) IN PRAVILNIKA O IZVAJANJU TEGA ZAKONA

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost prinašajo več novosti na področju skladiščenja na daljavo, uvajajo nove pogoje za oprostitev DDV pri dobavah v drugo državo članic in novo stopnjo DDV, ter urejajo zaporedne dobave blaga med državami članicami. Pripravili smo kratek pregled novosti.

UVEDBA ELEKTRONSKIH BOLNIŠKIH LISTOV

Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bodo več tiskali. Delodajalci bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020 dostopajo preko portala SPOT (eVEM).

MINIMALNA PLAČA OD 1. 1. 2020 DALJE

Za izplačilo plače za delo, opravljeno od januarja 2020 dalje, je pomembno, da se iz minimalne plače izvzamejo vsi dodatki. Minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2020, bo znašala 940,58 EUR.

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (KPOP) SE Z 31. 12. 2019 PRENEHA UPORABLJATI

KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati. Po tem datumu in do 31. 12. 2019 so se uporabljale določbe normativnega dela pogodbe (od 19. do 81. člena), ki so urejale delovni čas, letni dopust, plače itd.). Delodajalci, ki želijo tudi po 31. 12. 2019 ohraniti pravice delavcev na takšni ravni, kot jih je doslej določala KPOP, morajo s 1. 1. 2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih ali sklep delodajalca.

SPREMEMBE ZAKONOV ZARADI SPREMEMBE DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ( ZDoh-2U in ZPIZ-2F )

V Uradnem listu št. 28 z dne 3.5.2019 so bile objavljene spremembe Zakona o dohodnini in pa spremembe Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki davčno razbremenjujeta izplačilo regresa za letni dopust.

Strani