Novice

POSREDOVANJE PODATKOV ZAVODU ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE – M4

Delodajalci morajo do 30.4.2017 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na obrazcih M4 posredovati podatke za zavarovance o plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja, ki so potrebni za izračun pokojninske osnove.

NOVO JAVNO POVABILO – SPODBUDE ZA TRAJNO ZAPOSLOVANJE MLADIH

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo – Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. S povabilom omogočajo delodajalcem subvencijo v višini 5.000 eur.

OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

S 1.3.2017 se bo spremenila najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju. 

KDO MORA DO 28. FEBRUARJA ODDATI NAPOVED ?

Datum 28. februar 2017 je za mnoge davčne zavezance zelo pomemben. Predvsem za tiste davčne zavezance, ki so v letu 2016 dosegali dohodke iz kapitala (obresti, dividende, odsvojitev vrednostnih papirjev ter investicijskih kuponov), iz oddajanja premoženja v najem ter dosegali dobiček pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov.

SPREMEMBA STOPNJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - akontacije za januar in februar 2017

S 1.1.2017 se je spremenila davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb in znaša 19 %. Zaradi navedene spremembe je potrebno pri davčnem obračunu DDPO za leto 2016 davek izračunati po stopnji 17 %, medtem ko je pri višini akontacije za tekoče leto 2017 potrebno upoštevati novo davčno stopnjo 19 %. Vendar  višina akontacij za januar 2017 ( plačilo 10.2.20117 ) in februar 2017 ( plačilo 10.3.2017 ) ostajata nespremenjeni.

Strani