Novice

Oddaja skupne izjave po 45. členu ZDDV-1 ni več obvezna

Obveščamo vas, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek nastane po 30. 11. 2018 dalje (tj. od vključno 1. 12. 2018 dalje), v skladu s spremembo 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni treba več predlagati izjav glede obdavčitve transakcij z nepremičninami (obrazec DDV-Iz).

Omogočena je oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Na sistemu eDavki je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD in sicer le za poročanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih - VIRVDC. Oddaja ostalih VIRov bo omogočena predvidoma po 20. 12. 2018.

UPORABA OSEBNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Vsi samostojni podjetniki, ki za opravljanje dejavnosti uporabljajo osebni transakcijski račun, morajo banki sporočiti, da ta račun opravljajo za opravljanje dejavnosti.

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2017

Najkasneje do 31.7.2018 imajo zavezanci čas, da na finančni urad vložijo napoved za odmero dohodnine za leto 2017, če so v letu 2017 prejeli dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino in do 15.6.2018 na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine za leto 2017.

AKTIVNI DO UPOKOJITVE - NOVO JAVNO POVABILO

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, kjer vabijo k zaposlitvi osebe, ki so brezposelne in so dopolnile 58 let in več. Delodajalci lahko ponudbo oddajo do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev.

Strani