Novice

PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Finančna uprava bo za mesec januar 2017 prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike. Tega bo odložila v sistem eDavki do 10.2.2017.

SPREMEMBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA DDV-O

Finančna uprava je na vstopnem portalu eDavki objavila novico glede spremembe davčnih obdobij vsem davčnim zavezancev. Sprememba davčnega obdobja se nanaša na obrazec DDV-O.

Minimalna plača višja za 1,8%

V letu 2017 bo minimalna plača znašala 804,96 evrov, medtem ko je v letu 2016 ta znašala 790,73 evrov.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

Vlogo vložijo zavezanci, ki v letu 2016 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ter tisti zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, želijo pa spremeniti podatke.

PREDLOŽITEV OBRAČUNA PAVŠALNEGA NADOMESTILA ZA LETO 2016

Vsi, ki so imeli v letu 2016 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila ( 8 % ) na podlagi pridobljenega dovoljenja, morajo do 31.1.2017 za leto 2016 predložiti v eDavkih obračun pavšalnega nadomestila.

Strani