Novice

Možna je oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Finančna uprava obvešča uporabnike, da je od 14. 12. 2017 dalje možna oddaja podatkov VIR.VDC.

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Ajpes bo s 19.1.2018 vzpostavil Register dejanskih lastnikov, ki bo uveden zaradi sprejetja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ( ZPPDFT-1 ). Poslovni subjekti morajo do takrat urediti vpis dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov.

SPREMEMBE ZAKONOV, KI SE UPORABLJAJO OD 1.1.2018 DALJE

Z novim letom, torej s 1.1.2018, se začnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini, Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Spremembe in dopolnitve Zakonov so bile objavljene v Ur. listu št. 69/17 dne 8.12.2017.

REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate.

POROČANJE ŠTIPENDITORJEV O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo do 31.12.2017 poročati o podeljenih štipendijah za šolsko leto 2017/2018. Aplikacija za poročanje je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Strani