Novice

VPOGLED V PODATKE ZA ODMERO DOHODNINE 2016

Finančna uprava je v eDavkih omogočila vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2016. Vpogled je možen do 31.1.2017.

OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE

Vsi davčni zavezanci imajo možnost uveljavljanja olajšav za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Investicijska olajšava je določena v 55. a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ( ZDDPO-2 ) in v 66. a členu Zakona o dohodnini ( ZDoh-2 ).

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2017.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. december 2016, znaša 8 odstotkov.

Prazničen urnik

Kot vsako leto bo tudi letos delovanje Spletne Taxe med prazniki malo okrnjeno. Svetovalci se odpravljamo na oddih in se vračamo 3. 1. 2017. Na vsa vprašanja bomo odgovorili takrat.

Strani