Delovna Razmerja

Naroči se na RSS - Delovna Razmerja

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec mora regres izplačati do 1. julija tekočega leta, razen v primeru, ko ima likvidnostne težave. V takem primeru mora izplačati regres do 1. 11.  tekočega koledarskega leta.

Kakšna je višina regresa?

Višina minimalnega regresa znaša 1.024,24 eur. Višina maksimalnega regresa, do katerega ni potrebno plačevati prispevkov, znaša 100 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji. Višine minimalnih regresov za posamezne dejavnosti so objavljene v posameznih kolektivnih pogodbah. 

Kakšna je višina dodatka za prehrano med delom oz. malice?

Minimalen znesek za prehrano med delom znaša 4,62€, maksimalen neobdavčen znesek pa 6,12€. 

Kakšna je višina minimalne plače?

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2019 dalje, je 886,63 eurov