Delovna Razmerja

Naroči se na RSS - Delovna Razmerja

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec mora regres izplačati do 1. julija tekočega leta., razen v primeru, ko ima likvidnostne težave. V takem primeru mora izplačati regres do 01. 11.  tekočega koledarskega leta.

Kakšna je višina regresa?

Višina minimalnega regresa s 1.1.2014 znaša 789,15 eur, višina maksimalnega regresa, do katerega ni potrebno plačevati prispevkov, pa se vsak mesec spreminja glede na povprečno plačo predpreteklega meseca in znaša 70 % njene vrednosti. Višine regresov za posamezne dejavnosti so objavljene v posameznih kolektivnih pogodbah. 

Kakšna je višina dodatka za prehrano med delom oz. malice?

Minimalen znesek za prehrano med delom znaša 3,56€, maksimalen neobdavčen znesek pa 6,12€. 

Kakšna je višina minimalne plače?

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2017 dalje, je 804,96 eurov. V letu 2016 je minimalna plača zanašala 790,73 eur.