Splošni pogoji Spletna Taxa

Uporaba in veljavnost teh pogojev 

Ti pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki na kakršenkoli način obišče spletni portal Spletna Taxa, ki v času sprejema teh splošnih pogojev deluje na spletni domeni http://spletna.taxa.si, ali katero od njegovih spletnih strani, podstrani ali sestavnih delov, vključno s forumom, novicami, pogostimi vprašanji in koledarjem (v nadaljevanju: portal).

Z obiskom portala uporabnik sprejme te splošne pogoje in potrjuje, da je seznanjen z njihovo vsebino.

Z uporabo portala med uporabnikom in upravitelji portala ali tretjimi osebami ne nastane nobeno poslovno razmerje. Upravitelji portala niso ponudniki storitev informacijske družbe v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.

Ti pogoji veljajo za celoten portal; za posamezne dele portala (npr. forum) lahko veljajo dodatna pravila in pogoji. Ti pogoji veljajo od 1. 5. 2013 naprej in se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila.

Izključitev odgovornosti

Vse vsebine, informacije in podatki na portalu so pripravljeni z najboljšim namenom in željo po razjasnitvi pravnih pojmov in problemov. Vendar pa ne gre za pravne nasvete ali reševanje konkretnih pravnih zapletov ali problemov, zato upravitelji portala ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin.

Izključena je vsakršna odškodninska ali druga materialna odgovornost upraviteljev portala za kakršnikoli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe portala ali v zvezi z njo, vključno z oblikami škode, ki se v času nastanka teh pogojev ne štejejo za pravno priznane.

Vsebina, ki jo objavijo uporabniki: prenos avtorskih pravic; zahteva za odpravo kršitev

Uporabnik, ki na portalu objavi lastno vsebino ali vsebino posreduje upraviteljem portala z namenom objave na portalu, in vsebina izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, se strinja in pristaja na to, da s trenutkom objave ali pošiljanja z namenom objave na upravitelje portala izključno ter časovno in teritorialno neomejeno prenese naslednje materialne avtorske pravice: pravico dajanja na voljo javnosti (32.a člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP), pravico reproduciranja (23. člen ZASP), vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki, pravico distribuiranja (24. člen ZASP) in pravico predelave (33. člen ZASP). Uporabnik se odpoveduje avtorskemu honorarju ali nadomestilu za prenos naštetih materialnih avtorskih pravic in prenaša te pravice na upravitelje portala z namenom darila.

Upravitelji portala lahko sklenejo z uporabnikom, ki na portalu objavlja lastne vsebine, posebno pogodbo o prenosu avtorskih pravic oziroma o izdelavi avtorskega dela. V takem primeru ne veljajo določbe prejšnjega odstavka, pač pa določila pogodbe.

Ker upravitelji portala omogočajo uporabnikom, da na portalu objavljajo lastne vsebine (predvsem na forumu), obstaja možnost, da bi bile s takimi vsebinami kršene pravice drugih uporabnikov ali tretjih oseb. Upravitelji portala si bodo prizadevali, da bodo očitne primere kršitev pravočasno zaznali in odpravili. Vsakdo, ki meni, da so z objavljenimi vsebinami kršene njegove pravice, se lahko obrne na upravitelje portala preko e-naslova spletna@taxa.si z obrazloženo zahtevo za odpravo kršitev.

Pravice intelektualne lastnine in pogoji uporabe avtorskih del

Vsa vsebina na portalu, vključno s celostno grafično podobo, logotipom, posameznimi grafičnimi elementi, strukturo menijev ipd., je avtorskopravno zaščitena; upravitelji portala so izključni nosilci materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, ki so objavljena na portalu.

Upravitelji portala dovoljujejo prosto objavo (objava) največ tretjine (1/3) posameznega besedila (članka, prispevka), ki je objavljeno na portalu, pod naslednjimi pogoji:

    • objava se izvede v obliki elektronskega zapisa, ne glede na to, kako je zapis fiksiran (spletna stan, DVD nosilec ipd.); - objavljeno besedilo je enako besedilu, ki je objavljeno na portalu (velikost in tip črk sta lahko različna);
    • objavljeno besedilo ni objavljeno na način, ki bi kakorkoli škodoval ugledu ali dobremu imenu portala ali njegovih upraviteljev (npr. objava z namenom zasmehovanja ipd.);
    • poleg objave se, v enaki velikosti in tipu črk kot objava, navede avtorstvo in vir.

Upravitelji portala si pridržujejo pravico, da kadarkoli brez opozorila in brez roka prekličejo pravice, ki jih podeljujejo v prejšnjem odstavku, ali da zahtevajo drugačen način navedbe avtorstva in vira, kot je naveden v prejšnjem odstavku. Oseba, ki je izkoristila to pravico, se zavezuje, da bo v primeru spremembe nemudoma izbrisala objavo oziroma ustrezno korigirala navedbo avtorstva in vira.

Teme na forumu

:: ŠOLNINA 04.01.2023 - 09:13

:: TOPLOTNA ČRPALKA 14.11.2022 - 16:11

:: PRODAJA OD 18.10.2022 - 13:45

Ni tem na forumu!

:: ZAVAROVANJE DELAVCEV 09.01.2023 - 11:52

:: ŠOLNINA 04.01.2023 - 09:13

:: TOPLOTNA ČRPALKA 14.11.2022 - 16:11